Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Andrzej Janusz Karkota Kancelaria Komornicza nr IV w Wejherowie

Kancelaria komornicza w Wejherowie świadczy usługi w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niepieniężne i pieniężne, zabezpieczenie roszczeń oraz innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych.

UWAGA! Kancelaria nie przyjmuje interesantów do 30.04.2020r.
Zarządzenie nr 22/20-II Prezesa Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zarządzenie nr 22/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Wejherowie

Ratusz Wejherowo, Komornik Wejherowo

Zasoby

  • Elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • Elektroniczny dostęp do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • Elektroniczny dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • Możliwość przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Właściwość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Andrzej Janusz Karkota jest właściwy do prowadzenia egzekucji na terenie miasta: Hel, Jastarnia, Puck, Reda, Rumia, Wejherowo, Władysławowo oraz gminy: Choczewo, Gniewino, Kosakowo, Krokowa, Linia, Luzino, Łęczyce, Puck, Szemud, Wejherowo.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach z dnia 22 marca 2018r. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Komornik Wejherowo

- strona informacyjna Kancelarii Komorniczej przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie – Kancelaria Komornicza w Wejherowie - Andrzej Janusz Karkota, woj. pomorskie.

Na stronie znajdą Państwo licytacje komornicze nieruchomości i licytacje ruchomości, wniosek egzekucyjny do pobrania, wniosek o zabezpieczenie, wniosek o eksmisję, informacje czym jest windykacja, egzekucja należności.

Inspektorem danych osobowych jest Roman Kwieciński, kontakt: iod.wejherowo.001@komornik.pl

© 2016-2019 komornik-wejherowo.pl | Kancelaria Komornicza w Wejherowie | Andrzej Janusz Karkota | ul. 12 Marca 216/7-8, 84-200 Wejherowo